118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 115.1 IZ BiH SARAJEVO, 12. decembra Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija država u Europi, a najveći stupanj ko- rupcije zastupljen je u pravosuđu, istaknuli su sudionici panel diskusije  Antikorupcijska agenda 2022 , koju je organizirao Transparency International u BiH. Ova panel diskusija organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Tijekom diskusije, TI BiH će zajedno sa međunarodnim predstavnicima razmotri-ti buduće pravce borbe protiv korupcije u BiH. Kako je rečeno, fokus će biti na implementaciji nove Strategije Europske unije na Zapadnom Balkanu, kao i naja- vljenim novim reformskim procesima u oblasti vladavine prava.prethodna    <<  1  >>    slijedeća