118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 115.1 IZ BiH SARAJEVO, 23. jula Tokom službene posjete delegacije Vlade Republike Makedonije Bosni i Hercegovini, danas je u Sarajevu potpisan Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije, a potpisali su ga resorni ministri Mirko Šarović i Ljupčo Nikolovski. Program kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture Republike Makedonije potpisali su ministri Adil Osmanović i Robert Alagjozovski.prethodna    <<  1  >>    slijedeća