115_0001.htm116_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 115.1 IZ BiH GORAŽDE, 18. aprila Predstavnici stranaka koje čine parla- mentarnu većinu u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde potpisali su Sporazum o formiranju izvršne vlasti u ovom kantonu. Prema sporazumu, buduću Vladu BPK Gora- žde činiće predstavnici sedam politi- čkih partija SDA, NBL, DF, Stranka za BiH, Goraždanska priča, A-SDA i Nezavisni blok.prethodna    <<  1  >>    slijedeća