119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 115.1 Vijesti iz BiH BIHAĆ, 15. 10. Policija Unsko-sanskog kantona (USK) počela je s dislociranjem migranata i izbjeglica koji su trenutno bez smještaja, na lokaciju privremenog prihvatnog kampa Vučjak. Angažovan je veliki broj policijskih službenika, a na Vučjak će se premjestiti sve osobe bez legalnog smještaja, koje su boravile na javnim površinama i u napuštenim objektima. Naglašeno je kako se ne radi o ograni- čavanju slobode kretanja, nego zavo- đenju reda i omogućavanju normalnog odvijanja života svih stanovnika u ovom kantonu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća