../700/700_0001.htm118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 115.1 IZ BiH ZENICA, 22. novembra Potpisan je usuglašeni tekst kolektiv- nog ugovora za doktore medicine i sto- matologije u ZDK čime su osigurani preduvjeti za prekid štrajka oko 700 ljekara u javnim zdravstvenim ustanova- ma ovog Kantona. Sporazum su potpisali kantonalni premijer Miralem Galijašević i predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ZSK Haris Husremović. O ovom dokumentu će se sutra očitovati kantoanlna Vlada a Štrajkački odbor Sindikata doktora u toku dana će odlučiti o prekidu štrajka koji je počeo 6.novembra.prethodna    <<  1  >>    slijedeća