111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 115.1 IZ BiH SARAJEVO, 19. juna Nakon izručenja Rame Brkića, bivšeg komesara USK-a, pred Sudom BiH održano je ročište o određivanju pritvora. Nakon što je pred istim sudom pravom- oćno osuđen na 11 godina zatvora za organizovani kriminal i trgovinu nark- oticima, Brkić se nije javio na izdrž- avanje kazne, ali se nije pojavio ni na ročistu u predmetu Brkić i drugi, kada mu se sudilo u postupku protiv sutkinje Suda BiH Azre Miletić za davanje mita. Prethodne 3 godine Brkić je bio u bijegu u Sloveniji. Odbrana traži da se Brkić umjesto prit- vora odmah uputi na izdržavanje zatvora Sud BiH će odluku donijeti u roku 24 sata.prethodna    <<  1  >>    slijedeća