154_0002.htm101_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm100_0001.htm 154.1 12. oktobra HUSEIN EF. KAVAZOVIC, REISUL-ULEMA I NAREDNIH SEDAM GODINA Husein ef. Kavazovic ostaje na mjestu reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i narednih 7 godina. Rođen je 3. jula 1964. godine u Jelovce Selu kod Gradačca. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1983. godine. Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu je studirao u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, iz podrucja šerijatskog prava.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća