157_0003.htm 157.2 Prema deklaraciji, koju je delegatima na Kongresu predstavio predsjednik Stranke Bakir Izetbegović, Sarajevo će ostati politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar BiH. Naglašava se da će stranka podržati ustavne reforme koje su u interesu svih građana BiH i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture i da sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu BiH.  U prvoj fazi ustavnih reformi podrža- ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava BiH, koje osiguravaju usklađi- vanje Ustava s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će građane,prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća