157_0005.htm 157.4  Ovo se posebno odnosi na entitetske parlamente i predsjednike, odnosno potpredsjednike entiteta. Podržavamo ustavnu reformu entiteta Federacija BiH, kojoj je cilj racionalizacija i efikasnije funkcioniranje vlasti. Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podjele, etničke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administ- rativno-teritorijalne reorganizacije FBiH može biti razmatrano isključivo u okviru reorganizacije na prostoru cijele BiH , navodi se u deklaraciji. U Programskoj deklaraciji sedmog Kongresa SDA navedeno je da je stranka posvećena ostvarivanju glavnog cilja, tačnije izgradnji suverene, cjelovite, demokratske i prosperitetne BiH, države cijeloj njenoj teritoriji.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća