181_0002.htm177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 181.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 15. novembra Nije potpisan ugovor između Rektorata Univerziteta u Sarajevu i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu da bi se omogućio početak nastave na fakultetima medicinske grupacije. Hitno je zasjedao Senat. Zaključeno je da nema uslova za potpisivanje ugovora. Zahtjevaju da se nastava počne održavati naredne sedmice Senat Univerzitzeta u Sarajevu na van- rednoj sjednici zatražio je od Medicin- skog fakulteta da u ponedjeljak počne sa izvođenjem nastave na četiri fakul- teta u okviru medicinske grupacije. Ako u ponedjeljak ne počne nastava, Senat predlaže alternativno rješenje - da se angažiraju i nastavnici sa drugih medicinskih fakulteta u BiH.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća