177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 181.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 14. juna Sarajevo će, naredne godine biti dom- aćin svjetskog prvenstva u modernim plesovima. Nakon organizacije niza uspješnih takm- ičenja nacionalnog i međunarodnog ranga, ova čast povjerena je BiH i Ple- snoj akademiji Romantik, kao tehničkom organizatoru takmičenja. Discipline u kojima će se takmičiti plesači iz cijelog svijeta su latino šou i sinhro dens. Turistička ponuda grada Sarajeva sva- kako je jedna od prednosti pri ispunja- vanju rigoroznih uslova za organizaciju takmičenja, ističu organizatori.prethodna    <<  1  >>    slijedeća