181_0002.htm177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 181.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 22. septembra Profesorica dr. Hanifa Kapidžić- Osmanagić, redovni član Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH, književna kritičarka i esejistica, rođena 30. novembra 1935. godine u Sarajevu, gdje se i školovala, preminula je sinoć u Sarajevu Odsjek za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu završila je 1958. godine. Za redovnog profesora za savremenu francu- sku književnost na istom fakultetu izabrana je 1975. godine. Radila je kao lektor u Francuskoj, gdje je juna 1963. odbranila doktorsku disertaciju.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća