../100/102_0001.htm301_0001.htm../200/200_0001.htm../100/100_0001.htm 382.1 OBAVJEŠTENJE Obavještenje o programima RTV FBiH Nakon odluke nadležnih institucija o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, Poslovodni odbor RTV Federacije BiH poduzeo je aktivnosti na reorganizaciji rada, te prilagodbi programskih sadržaja ukupnoj aktualnoj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji. Svi raspoloživi produkcioni i kadrovski kapaciteti u narednom razdoblju će se staviti na raspologanje Redakciji Informativnog programa kako bi se, u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, osiguralo nesmetano emitiranje informativnih programskih sadržaja.prethodna    <<  1, 2, 3  >>    slijedeća