402_0001.htm403_0001.htm404_0001.htm../100/100_0001.htm 408.1 B I O P R O G N O Z A ponedjeljak, 18. juna Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Mada će preovladavati nestabilno vri- jeme, pad temperatura, više svježine i mirniji san, ugodno će djelovati na raspoloženje većine populacije. Na jugu će, uz manje padavina, opšta slika biti ljepša. Tegobe kod hroni- čnih bolesnika također ne bi trebale biti izraženije.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća