402_0001.htm403_0001.htm404_0001.htm../100/100_0001.htm 408.1 B I O P R O G N O Z A utorak, 16.01. Biometeorološke prilike će se tokom dana pogoršavati, stoga bi hronični bolesnici, osobito reumatičari mogli imati izraženije bolove, a kao reakcija na promjenu vremena kod osjetljivih osoba moguće su glavobo- lja, nervoza i dekoncentracija.prethodna    <<  1  >>    slijedeća