484_0001.htm485_0001.htm486_0001.htm487_0001.htm 483.1 HOROSKOM ZA 22. augusta BLIZANCI (23.6.-22.6.) Iskoristite svoju kreativnost kako biste stvari odradi- li još danas. Ne mora sve biti zapa- kirano kao potpuno gotov projekt. Vje- rujte sebi i krenite u nove projekte i nove načine rješava- nja postojećih. Poznati ste po svom britkom načinu razmišljanja, pa onda nemojte oklije- vati iskoristiti ga na pravi način.prethodna    <<  1  >>    slijedeća