484_0001.htm485_0001.htm486_0001.htm487_0001.htm 483.1 HOROSKOM ZA 2. decembar BLIZANCI (23.5.-21.6.) Napokon je malo Sje- verni čvor izašao iz retrogradnog kreta- nja, pa će Blizanci- ma danas biti dobar dan za vas. Slobodno se prepustite struji koja vas vuče. To vam je ionako uvijek išlo od ruke. Ili vam je možda dosta toga? U tom slučaju veslajte snažno jer su energije jake i vuku na drugu stranu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća