484_0001.htm485_0001.htm486_0001.htm487_0001.htm 483.1 HOROSKOM ZA 21. maj BLIZANCI (23.5.-21.6.) Zavođenje riječima je tajna vaše moći. Vaš znak daje vam veliki dar u svemu što uključuje riječi. Danas ćete moći privući k sebi još više obožavate- lja. S trenutnom planetarnom energijom na poslu, dobit ćete prvu nagradu u govoru. Slobodno možete napisati i ljubavno pismo, sve će vam ići od ruke.prethodna    <<  1  >>    slijedeća