486_0001.htm487_0001.htm488_0001.htm489_0001.htm 485.1 HOROSKOP ZA 15. jula LAV (23.7. - 22.8.) Mogli biste imati po- prilično uznemirujući nastup prema osobi do koje vam je jako sta- lo. Znate što želite i spremni ste riskirati otkrivajući svoje osjećaje. Sve će biti bolje ako budete pažljivi i umjereni u pristupu koji dozvo- ljava objema stranama i davanje i primanje. Čak i ako vam je teško kontrolirati se, usporite i poradite prvo na temeljima odnosa.prethodna    <<  1  >>    slijedeća