552_0002.htm 552.1 H O R T I K U L T U R A MOJ DOM Pripremila:Ana Mrdović, dipl.ing.hort. SOBNE BILJKE Sobnice su sa nama bile cijele zime i ne smije- mo im sada okrenuti leđa, već baš suprotno, dodatno ih njegovati da i dalje ostaju u formi. Najvažnije je da ih pripremimo da i one što bolje iskoriste nadolazeće duže, sunčanije i toplije proljetne dane. Veoma je važno da ih pravovremeno presadimo.prethodna    <<  1, 2, 3  >>    slijedeća