553_0002.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm../400/400_0001.htm../100/100_0001.htm 553.1 Da bi se što efikasnije riješio problem odlaganja otpada na tuzlansku deponiju i da bi se smanjile njegove količine, u Tuzli je upravo počelo izvođenje radova na izgradnji oglednog centra za priku- pljanje sekundarnih sirovina koji će se nalaziti u centru grada, tačnije, iza Inine pumpe u blizini Panonskih jezera.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća