569_0002.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm../400/400_0001.htm../100/100_0001.htm 569.1 zar, ne?! Marfijev zakon Marfijev zakon je je poslovica, epigram i životna mudrost kojoj je svojom neza- boravnom izrekom dao ime američki inže- njer Edvard A. Marfi. Marfijev zakon je sarkastično razmišljanje koje čini niz izjava na osnovi nepogrešivih isku- stvenih zaključaka o ljudskim pogre- škama i pogreškama u složenim sistemi- ma. Mafrijev zakon u najpoznatijem obliku opisuje da Ako nešto može poći naopako, poći će naopako.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  >>    slijedeća