645_0002.htm646_0001.htm647_0001.htm648_0001.htm649_0001.htm 645.1 O V A N (20. 3. - 19. 4.) 2017. godina će biti veoma uspješna za Ovnove jer će ostvariti ciljeve koje su zacrtali, piše Sanovnik. Početkom godi- ne ćete vidjeti plodove vašeg truda i rada pa ćete imati motivaciju da nasta- vite istim tempom. Morat ćete da done- sete važne odluke koje će se ticati va- šeg posla ili privatnog života. Naći ćete se na raskrsnici i neće vam preos tati ništa drugo nego da izaberete pra- vac kojim ćete se kretati u budućnosti. Imat ćete vremena i novca da odete na putovanje koje ste planirali, ali pre toga ćete morati da završite sve obaveze.Počet ćete više da se oslanjate na sebe pa se može desiti da ćete pokrenuti privatni biznis ili da ćete otići u inostranstvo.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća