650_0001.htm651_0001.htm644_0001.htm../100/100_0001.htm 649.1 L A V (23.7. - 22.8.) 2017. godina će iz Lavova izvući ono najbolje. Prebrodićete mnoge teške trenutke i bićete jači nego ikada. U vašem okruženju će se dešavati brojne promjene pa ćete morati da im se prila- godite. I dalje će vas optereći vati neke stvari iz prošlosti, ali shvatiće- te da morate da se trgnete i da presta- nete da razmišljate o njima. Bićete suočeni sa neočekivanim izazovima koji će zahtijevati da im posvetite mnogo pažnje i vremena.Napravićete listu pri- oriteta i ostvarićete svoje želje i am- bicije. Lepo ćete se slagati s člano- vima porodice i slušaćete njihove dobro namjerne savjete. Naći ćete odgovore na pitanja koja su vas mučila u prethodnom periodu i okrenućete se budućnosti.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća