649_0002.htm650_0001.htm651_0001.htm644_0001.htm../100/100_0001.htm 649.1 L A V (23.7. - 22.8.) Na mnogo toga ćete biti ponosni! Godi- šnji horoskop za Lava pokazuje da ste naporno radili i da ćete vidjeti ostva- renje svog napornog rada u karijeri. Otvaraju se mnoge mogućnosti, ljudi će vam se diviti za genijalnost, a možda čak i predložiti nove poslovne poduhva- te. Činiće vam se kao da vam se svi sa strane dive, osim osoba najbližih vama. Da biste održali sklad 2018. godine, potrebno je vremena da uspostavite ra- vnotežu u svom životu. Ne vrti se cije- li svijet oko vas, iako imate mnogo kvaliteta.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća