653_0002.htm654_0001.htm655_0001.htm644_0001.htm../100/100_0001.htm 653.1 S T R I J E L A C (22.11. - 21.12.) 2017. godine ćete donijeti važne odluke koje će poboljšati kvalitet vašeg živo- ta. Nećete više htjeti da se družite s ljudima koji vas opterećuju i to ćete im reći u lice. Trudit ćete se da ugo- dite sebi ne razmišljajući mnogo o drugima. Upoznat ćete nove ljude koji će vam prijati i s kojima ćete početi da izlazite. Precijenićete vaše moguć- nosti zbog čega ćete olako davati obe- ćanja koja nećete moći da ispunite.Tako ćete povrijediti one koji se uzdaju u vas. Na vrijeme ćete uvidjeti grešku i zamolićete ih da vam oproste. Ova godi- na će za vas biti uspješna na svim po- ljima pa ćete započeti većinu projekata koje ste dugo odlagali. Sve kockice će se složiti i shvatićete da je pravo vrijeme da preuzmete kontrolu.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća