../400/429_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 119.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 29. 11. Vijeće za štampu i online medije, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, realizira- lo je kampanju  Stop govoru mržnje  u toku predizborne kampanje za Opće izbo- re 2022. - Ustanovili smo da svaki portal ima svoju grupu dežurnih komentatora, koji su objavljivali mnoštvo komentara uvredljivog sadržaja, ne samo na račun osoba koje se pojavljuju u medijskom prostoru, već i između sebe. Od ukupno 87.429 komentara koliko smo zabilježi- li, sedam posto je sadržavalo elemente govora mržnje. Neki portali su poduzeli korake da se zaštite od ovakve vrste komentara, istakli su iz Vijeća za štampu i online medije.prethodna    <<  1  >>    slijedeća