137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 122.1 WASHINGTON, 6. decembra Predsjedavajući Zastupničkog doma Par- lamenta BiH Denis Zvizdić učestvovat će danas na Parlamentarno-igurnosnom forumu u Vašingtonu. Programom Foruma najavljeno je da će se Zvizdić obratiti učesnicima u okviru panela o najboljim primjerima i praksama unapređenja saradnje parlame- nata. Predviđeno je, također, niz sastanaka s više članova američkog Kongresa. Tokom Foruma bit će razmotre- ne različite vrste aktuelnih globalnih sigurnosnih izazova, od nezakonite trgovine ljudima i migrantske krize do pranja novca.prethodna    <<  1  >>    slijedeća