137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 122.1 BRISEL, 29. novembra Vlade zemalja EU-a nisu postigle dogo- vor o ograničavanju cijene ruske nafte koja se transportuje morem, jer je Poljska insistirala na nižoj cijeni od one koju je predložila Grupa sedam. Nije određen datum za nove razgovore, iako mehanizam ograničavanja cijene stupa na snagu 5. decembra, navode izvori iz Brisela. Ako dogovor o cijeni ne bude postignut do tog datuma, EU će primijeniti oštri- je mjere koje su usaglašene krajem maja potpunu zabranu uvoza ruske nafte od 5. decembra i naftnih derivata od 5. feb- ruara, navele su poljske diplomate.prethodna    <<  1  >>    slijedeća