137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 126.1 18. maja Kamioni koji prevoze humanitarnu pomoć u petak su počeli da se iskrcavaju preko privremenog pristaništa u Pojasu Gaze, objavila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država.  Ovo je kontinuirani, multinacionalni napor da se isporuči dodatna pomoć pa- lestinskim civilima u Gazi preko pomor- skog koridora koji je u potpunosti hu- manitarne prirode, a uključivaće pomoć koju doniraju brojne zemlje i humanita- rne organizacije , dodaje se u saopštenju.prethodna    <<  1  >>    slijedeća