137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 126.1 MOSKVA, 8. decembra Vijeće Federacije, Gornji dom ruskog parlamenta, odlučio je da se predsjed- nički izbori održe 17. marta naredne godine. Prema Ustavu Ruske Federacije, utvrđivanje izbora šefa države u zemlji je u nadležnosti Vijeća Federacije, Gornjeg doma ruskog parlamenta. Prethodni predsjednički izbori u Rusiji održani su 18. marta 2018. godine, a za predsjednika je izabran Vladimir Putin sa 76,69 posto glasova.prethodna    <<  1  >>    slijedeća