../700/750_0001.htm100_0001.htm137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 128.1 WASHINGTON, 8. decembra Američki list  Vašington post  saopštio je da je više od 750 zaposlenih u tom listu prekinulo rad na 24 časa, čime su se pridružili najvećem štrajku u posljednjih 48 godina. U izvještaju se navodi da su zaposleni rekli da je glavni razlog za štrajk či- njenica da su bez ugovora već 18 mje- seci i da je došlo do zastoja u prego- vorima, kao i ponuda kompanije zaposle- nima za smanjenje troškova pod prijet- njom otpuštanja ako bude odbijena. Osim toga, problem predstavljaju i pla- te, pošto zaposleni zahtijevaju minimum od 100.100 dolara, dok je posljednja ponuda lista 73.000 dolara.prethodna    <<  1  >>    slijedeća