../400/486_0001.htm100_0001.htm../400/486_0001.htm 157.2 -Obavezuje se tuženi da tužitelju zbog iznesenih kleveta isplati iznos od 5.000 KM, zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama, počev od 11. maja 2015. godine, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 2.486,18 KM u roku od 30 dana od dana prijema presude. -Višak tužbenog zahtjeva preko dosuđe- nog iznosa od 5.000 KM do traženog iznosa od 10.100 KM,te višak zahtjeva za naknadu troškova parničnog postup- ka preko dosuđenog iznosa od 2.486,18 KM do traženog iznosa od 5.022,60 KM se odbija.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća