177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 176.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA SARAJEVO, 25. novembra Šesnaesto izdanje Pravo Ljudski Film Festivala održat će se u hibridnom formatu, od 1. do 6. decembra u Kinu Meeting Point i Filmskom centru Saraje- vo, nakon čega će filmovi biti dostupni online od 7. do 17. decembra na pravo- ljudski.org, navode iz press službe Festivala. Na festivalu će biti pred- stavljeno 49 filmova podijeljenih u se- dam programskih cjelina, kroz pet tema- tskih cjelina. Glavni programski dije- lovi posvećeni su feminizmima, ekologi- ji i društvenim i kulturnim pokretima koji pokazuju i koji pokazuju i ospo- ravaju patrijarhalne i kolonijalne pro- pise i otvaraju svježe i međuzavisne perspektive moći, njenog znanja, nau- čnog razumijevanja i  istinu .prethodna    <<  1, 2, 3, 4  >>    slijedeća