319_0001.htm300_0001.htm301_0001.htm303_0001.htm../100/100_0001.htm 313.11 IZBOR IZ PROGRAMA FTV-a PONEDJELJAK, 01.04. u 01:50 DRUŽENJE SA HAFIZOM SULEJMANOM BUGARIJEM VJEROVANJE U KADER-BOŽIJE ODREĐENJE vjerski program, 10. Kader ili Božije određenje jedan je od temelja islamskog vjerovanja. Šta podrazumijeva vjerovanje u Božije određenje i kako ga razumijevati pojašnjava hafiz Sulejman Bugari.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  >>    slijedeća