323_0006.htm301_0001.htm302_0001.htm303_0001.htm../100/100_0001.htm 323.5 IZBOR IZ PROGRAMA FTV-a UTORAK, 05.12. u 22:30 NAŠI MOMCI PONIRANJE U MRAČNI TUNEL igrana serija, 10 10, 2019. Rejting: 12+ Psiholog potvrđuje da Yosef Haim nije odgovoran za svoja djela na temelju ludila i dovodi u sumnju Dvorin profesionalni integritet. Dvora je uvrijeđena i odlučna da zaštiti Avishaija od ujakove izdaje. Nagovara Korba da joj dozvoli da svjedoči protiv Yosefa Haima. Avishaijev nastup na sudu je dirljiv i ide u njegovu korist. Njegovi su roditelji na trenutak ohrabreni, ali onda Korb pobija Avishaijevu verziju događaja u...prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>    slijedeća