363_0002.htm300_0001.htm301_0001.htm303_0001.htm../100/100_0001.htm 363.1 IZBOR IZ PROGRAMA FTV-a SUBOTA, 23.09. u 14:15 NA PUTU DO ŠKOLE strani dokumentarni film, 2013. Kenijac Jackson, Argentinac Carlito, Marokanka Zahira i Indijac Samuel če- tvero su djece koja žive hiljadama mi- lja udaljeni jedan od drugog no imaju jednu poveznicu: ne bi li došli do ško- le oni moraju preći veliku udaljenost, bilo pješice ili na konju ili u inva- lidskim kolicima a sve to sa iznimnom i hvale vrijednom odlučnošću.  Na putu do škole  je nagrađen 2014. godine Cesar nagradom za najbolji Francuski doku- mentarni film. Reditelj: Pascal Plissonprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća