448_0012.htm 448.11 KALENDAR ODMORA MART OŽUJAK DOMINIKANSKA REPUBLIKA Na sjeveru i istoku kotrljaju se divlji valovi Atlantika, a jug otoka oplakuje Karipsko more. Na zapadu, moćne planine tvore središnji planinski lanac, priro- dnu granicu prema otočnim susjedima. U njegovu se podnožnju protežu plantaže kokosa i šećerne trske, a na padinama rastu divlje orhideje. Prekrasne pješ- čane plaže su kilometrima duge, a more kristalno čisto, pa je tu lahko izgubi- ti osjećaj za prostor i vrijeme.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  >>    slijedeća