542.6 PRAVILA PONAŠANJA NA INTERNETU (NETIQUETTE) Ne šaljite privatne poruke koje ste primili drugim osobama. Kada odgovarate (eng.re ply) na prispjelu poruku, citirajte (eng. quote) dio poruke na koji odgovarajte, kako bi Vaš sugovornik znao o čemu pišete, ali nemojte citirati cijelu poruku, tj. samo dodati svoj odgovor. Ne šaljite  spam  -poruke u kojima nešto oglašavate ili nudite osobama koje takve informacije nisu tražile od Vas.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  >>    slijedeća