543.8 PRAVILA PONAŠANJA NA CHATU * kloniranje, odnosno višestruku prijavu istog korisnika * slanje poruka riječ po riječ, ili bilo koji oblik koji uzrokuje nepotrebno skrolanje teksta * inzistiranje na privatnom razgovoru sa nekim tko to ne želi Neke od kratica (kratice su uglavnom na engleskom jeziku a u zagradi se nalazi naš prijevod) koje se koriste pri chatanju:prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >>    slijedeća