660_0001.htm661_0001.htm662_0001.htm663_0001.htm 668.12 PREMIER sportska kladionica 12 23 KOSARKA - JAPANSKA 1. LIGA 3878 TOYAM -IBARAK (38:48) 83:93 2 2,50 3871 KAWAS -YOKOHA (41:36) 83:67 1 1,40 4804 TOYAM -IBARAK 2,20 15,0 1,80 05:05 4797 HIROS -CHIBA 2,25 15,0 1,75 06:05 4800 NAGAS -GUNMA 2,75 16,0 1,55 06:05 4803 SENDA -KYOTO 1,40 17,0 3,15 06:05 4795 ALVAR -SHIMAN 1,27 17,0 4,30 07:05 4801 NAGOY -AKITA 1,45 16,0 3,10 07:05 4802 NEOPH -RYUKYU 1,90 14,0 2,05 07:05 4805 UTSUN -SHIBUY 1,21 18,0 5,10 07:05 4796 NAGOY -SHINSH 1,17 21,0 5,60 07:35 4798 KAWAS -YOKOHA 1,40 17,0 3,40 08:05 4799 LEVAN -SAGA B 3,15 15,0 1,45 08:05 KOSARKA - TURSKA 1.LIGA (Z) 6697 KZ BU -NESIBE (27:33) 70:67 1 2,35 6698 KZ FE -KAYSER (52:37) 97:87 1 1,01 6699 KZ O -EMLAK (37:42) 70*:70 X 23,0 KOSARKA, RUKOMET, ODBOJKA, VATERPOLOprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  >>    slijedeŠa