../100/101_0001.htm../300/300_0001.htm../300/301_0001.htm../300/309_0001.htm 734.1 SVOJ NEPRIJAVLJENI PRIJEMNIK MOŽETE PRIJAVITI NA ADRESU: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Služba RTV takse - Bulevar Meše Selimovića 12 71000 SARAJEVO ILI SVOM INKASANTU NA TERENU. _______________________________________ Taksu možete platiti i preko žiro računa UNIKREDIT BANKA žiro račun: 3389002208640443 RTVFBiH - RTV TAKSA Uplata RTV TAKSE ZA:  mjesec i godina Od prvog septembra 2017. godine na računima za električnu energiju biće navedena i RTV taksa u iznosu od 7,50 KM.prethodna    <<  1  >>    slijedeća