118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 110.1 IZ BiH SARAJEVO, 18. augusta Priprema odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije odvija se istom proc- edurom kao i u slučaju Upitnika. Cjelo- vite odgovore BiH činit će doprinosi nadležnih institucija na svim nivoima vlasti,kazala je glasnogovornica Direk- cije za evropske integracije Marina Kavaz-Siručić. Po njenim riječima, in- stitucije sa svih nivoa vlasti su već unijele doprinose u informacioni sistem napravljen da podrži ovaj zadatak i ol- akša razmjenu pisanog materijala između velikog broja učesnika u ovom poslu. Siručić napominje da je EK u metodolo- škim napomenama uz dodatna pitanja ka- zala da bi cijenila da odgovore dobije u roku od tri mjeseca, što je kraj septembra, odnosno početak oktobra.prethodna    <<  1  >>    slijedeća