119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 110.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 20. 11. Hitna sjednica Zastupničkog doma Parla- menta BiH zakazana je za danas. Na dne- vnom redu je samo jedna tačka, zahtjev za razmatranje izmjena Poslovnika, ko- jima bi se deblokirao rad Doma. Zahtjev za sjednicu je potpisalo 18 zastupnika koji traže raspravu da bi bile imenova- ne stalne parlamentarne komisije. Predlagači izmjena su SDS i PDP, a Zahtjev za hitnu sjednicu nisu potpi- sali SDA, SNSD i HDZ BiH. SDA je ranije kazao da se ovoj inicijativi ne proti- vi. SNSD je u međuvremenu dao prijedlog kandidata za članove komisija i pozvao PDP i SDS da povuku inicijativu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća