../700/787_0001.htm157_0001.htm157_0001.htm113_0001.htm114_0001.htm115_0001.htm100_0001.htm 110.1 IZ BiH SARAJEVO, 27. maja Denis Bećirović je kandidat Socijalde- mokratske partije BiH za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, rezultat je unutarpartijskog referenduma koji je proveden u ovoj stranci, a koji je SDP BiH danas predstavio na Konvenciji stranke. Bećirović je pobijedio uz dobijenih 26. 787 glasova na unutarpartijskom referendumu, odnosno 92,71 odsto gla- sova.    157prethodna    <<  1  >>    slijedeća