111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm 110.1 IZ BiH SARAJEVO, 18. decembra Savez sindikata policije i uposlenika ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji za danas je u Sarajevu naja- vio proteste zbog odredbi novog Zakona o PIO-u prema kojima će policijski slu- žbenici imati i do 30 posto niže penzi- je, u odnosu na aktuelni zakon. Zakon je u formi nacrta ranije ovog mjeseca usvojen u oba doma Parlamenta Federaci- je. Sindikat policije ranije je tražio da se u novi zakon uvrsti amandman pre- ma kojem će način obračuna penzija po- licijskih službenika biti reguliran po- sebnim zakonom, ali njihov zahtjev nije uvažen.prethodna    <<  1  >>    slijedeća