110_0002.htm111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 110.1 IZ BiH SARAJEVO, 20. februara Novoizabrani delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercego- vine položili su zakletvu na konstitu- tivnoj sjednici federalnog organa zako- nodavne vlasti. Na ovaj način konstitu- isan je novi saziv Doma naroda Federa- lnog parlamenta. Uvjerenja su uručena za 55 od 58 dele- gata s obzirom na to da još nije u potpunosti kompletiran Klub delegata iz reda srpskog naroda. Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH novi je predsjedavajući Doma naroda Parla- menta Federacije BiH, a Aljoša Čampara je dopredsjedavajući iz reda bošnjačkog naroda, Jasmin Duvnjak izabran je za predsjednika Kluba Bošnjaka, a Ivo Tadić Kluba Hrvata.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća