150_0001.htm115_0001.htm115_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 110.1 IZ BiH ZENICA, 22. augusta Sindikat i uprava Cimosove livnice u Zenici još pregovaraju u vezi sa zbri- njavanjem 150 radnika, nakon odluke Uprave kompanije da pokrene proces likvidacije u livnici. U međuvremenu, radnici, strahujući da bi i prije likvidacije imovina preduze- ća mogla biti premještena u Cimosove firme u Novom Travniku i Hrvatskoj, svakodnevno dežuraju. Sindikat je u otvorenom pismu upozorio Upravu da će svim raspoloživim sredst- vima, uključujući i krivične prijave protiv odgovornih, spriječiti umanjiva- nje likvidacione mase Livnice.prethodna    <<  1  >>    slijedeća