118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH SARAJEVO, 18. augusta Bosna i Hercegovina, a naročito njeni entiteti kao nosioci ekonomske politike posljednjih godina veoma mnogo finans- ijskih sredstava izdvajaju iz budžeta za povrate kredita. BiH ima više od 8 milijardi maraka vanjskog duga, a zaduživanje naše države moglo bi se smanjiti ukoliko bi se domaće vlasti obračunale sa radom nacrno i sivom ekonomijom.BiH zadužena je kod 26 stranih kreditora. Najviše dugujemo Evropskoj investicijskoj ban- ci, Međunarodnoj asocijaciji za razvoj, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, a na listi je i MMF. Podaci su ovo Ministarstva finansija i trezora BiH za prva tri mjeseca ove godine.prethodna    <<  1  >>    slijedeća