158_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH SARAJEVO, 24. marta Programski skup Stranke demokratske akcije održan je danas u sarajevskoj olimpijskoj dvorani Zetra. Predsjednik stranke Bakir Izetbegović govorio je o rezultatima i programskim ciljevima SDA, te je o izazovima sa kojima se suočava naša zemlja, kao i o trenutnoj političkoj situaciji. O rezultatima izvršne vlasti govorili su predsjedava- jući Vijeća ministara Bosne i Hercego- vine Denis Zvizdić, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a u ime kantonalnih premijera okupljenima se obratio Bego Gutić. Programskom skupu su prisustvo- vali su kadrovi SDA iz mjesnih, opšti- nskih, kantonalnih i regionalnih orga- nizacija SDA. opširnije na str.158prethodna    <<  1  >>    slijedeća