118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH ZAVIDOVIĆI, 22. oktobra Na lokalitetu Vozuće pronađeni su po- smrtni ostaci više osoba. Pretpostavlja se da se radi o ostacima žrtava srpske nacionalnosti ubijenih na ovom lokali- tetu 1995. godine. Tokom ekshumacije pronađeni su kompletni posmrtni ostaci 3 osobe i nekompletni posmrtni ostaci 4 osobe, tako da se radi o posmrtnim ostacima najmanje 7 osoba. Posmrtni ostaci bit će prevezeni u Banju Luku, gdje će biti izvršeno sudsko-medicinsko vještačenje, kao i utvrđivanje identi- teta žrtava putem DNK analize. Proces ekshumacije će se nastaviti u narednom periodu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća