../600/653_0001.htm../300/356_0001.htm../300/335_0001.htm118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH MOSTAR, 12. decembra Vlada Federacije BiH je utvrdila i Pa- rlamentu FBiH na usvajanje uputila Nacrt proračuna FBiH za 2019. godinu, u iznosu od 2.653.843.356 maraka što je za 335,8 milijuna maraka ili 11 posto manje u odnosu na Proračun za 2018. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH bit će fokusirana na jačanje fiskalne stabilnosti i poboljšanje fiskalne dis- cipline, s naglaskom na provedbu refor- mskih aktivnosti i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna, a kojima je cilj ojačati dugoročni potencijal gospodarstva, ostvarivanje konvergenci- je prema EU standardima i smanjivanje eventualne makroekonomske neravnoteže.prethodna    <<  1  >>    slijedeća