118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH SARAJEVO, 20. februara U centrali Stranke demokratske akcije okončan je sastanak Bakira Izetbegovića i lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u prisustvu strana- čkih delegacija. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je rekao da je sastanak bio sadržajan i obećavajući. SDA je, kako je rekao, po- sebno bila zainteresirana za prioritete SBB-a. Radončić je nakon sastanka izja- vio:  Mi danas nismo napravili koalici- ju, mi smo o tome samo razgovarali ,dok je Izetbegović rekao da će sutra nasta- viti pojedinačne sastanke s delegacija- ma PDA i A-SDA. Govoreći o formiranju državne vlasti Izetbegović je rekao da je ona u prošlom mandatu formirana do 31. marta te da će to tako i sada biti.prethodna    <<  1  >>    slijedeća