../300/310_0001.htm118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 IZ BiH SARAJEVO, 15. oktobra Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj potpisao je danas sa predsjednikom Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH — Kantonalnog odbora KS Saudinom Sivrom Sporazum o osnovici za obračun plaća radnika u djelatnosti predškol- skog odgoja i osnovnog odgoja i obrazo- vanja u KS za mjesece septembar, okto- bar, novembar i decembar ove godine. Ovim sporazumom utvrđena je visina osnovice u iznosu od 310 KM. Za naredni period najavljeno je i intenziviranje pregovora između Vlade i sindikata za utvrđivanje osnovice za 2019. godinu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća