120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 30. 5. Tužitelji državnog tužilaštva predloži- li su određivanje jednomjesečnog pri- tvora za premijera Federacije BiH Fadi- la Novalića, suspendovanog direktora FUCZ-a Fahrudina Solaka i vlasnika  Srebrene maline  Fikreta Hodžića. Oni su proveli noć sa četvrtka na petak u prostorijama Državne agencije za is- trage i zaštitu (SIPA), nakon čega su u petak oko 18 sati prebačeni u prosto- rije Tužilaštva BiH. Sada je na redu Sud BiH koji je odrediti ročište za određivanje pritvora ili drugih mjera zabrane koje predlože tužitelji. Tužiteljski tim je sastavila glavna tužiteljica Gordana Tadić, a sastavljen je od tri člana - Merisa Nurkić, Mirza Hukeljić i Džermin Pašić.prethodna    <<  1  >>    slijedeća