../200/205_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 3. 3. Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je kazao da u covid bolnicama Kantona Sarajevo ima još 205 slobodnih kreveta. Odgovarajući na pitanja zastupnika KS, on je podsjetio da je svaka zdravstvena ustanova trebala ponuditi bolničke kapacitete za covid pacijente i to je realizirano.Također je Forto odgovarao i na zastupniča pitanja o  putu pacije- nata kojima je otežan pristup porodi- čnoj medicini,odnosno njihovim porodi- čnim ljekarima . Naveo je da su predst- avnici Vlade KS posjetili domove zdrav- lja, te tom prilikom uočili nedostatak kadrova, ali i tehnologije.Kazao je i to da bi trebao biti formiran fond za vakcine.Razgovaraće sa ambasadama dr- žava od kojih se može dobiti vakcina.prethodna    <<  1, 2, 3  >>    slijedeća