120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 14. 10. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović smatra da rad Parlamentarne skupštine BiH blo- kira SNSD, a prati ga HDZ i ponovo na- vodi da, ukoliko se, kako kaže, nastavi sa blokadom treba iskoristiti sve meto- de, poput promjene parlamentarne veći- ne. Prema njegovom mišljenju, potpuno je jasno da rad parlamenta BiH blokira SNSD, a prati ga HDZ.  Ukoliko se nastavi sa blokadom onda treba iskoristiti sve metode, od prom- jene parlamentarne većine, spreman sam na tako nešto, a ne tražim ništa za uzvrat. To je odgovornost broj jedan , rekao je Šarović.prethodna    <<  1  >>    slijedeća