112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 111.1 VIJESTI IZ BiH MOSTAR, 15. srpnja Aluminij je dobio novu priliku odlukom Vlade Federacije BiH o produžetku fi- nansijske konsolidacije kazao je novi- narima nakon sastanka Sindikata radnika Aluminija, Nadzornog odbora i Uprave s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Klepić. To bi,uz ostalo, značilo da bi se dio proizvodnje mogao pokre- nuti, ponajprije ljevaonica, dok se za elektrolizu radi analiza stanja. Još nije poznato na koji bi se način pri- bavila električna energija. Prioritet je, naglašeno je, zbrinjavanje radnika, te bi se jedan dio mogao vrlo skoro angažirati.prethodna    <<  1  >>    slijedeća