120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 16. 2. Na jučer održanoj sjednici Glavnog odbora Naše stranke analizirana je pol- itička situacija u zemlji te konstato- vano da se BiH suočava sa još jednom, možda najozbiljnijom političkom krizom od Dejtona do danas. Državna vlast je blokirana,Vlada FBiH nije formirana, većina kantonalnih vlada zavisi od nekolicine pojedinaca koji kontrolišu skupštinske većine,dok u RSu na snazi imamo faktički jednopartijski sistem u kojem opozicija služi stvaranju privida demokratije.Zbog svega navedenog Glavni odbor Naše stranke poziva na odlučno i hrabro konsolidovanje opozicije i svih progresivnih snaga s ciljem pobjede nad etnonacionalnim principom vladavine koji bh. društvo vodi ka kolapsu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća