../800/800_0001.htm118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 112.1 IZ BiH TUZLA, 18. juna Oko 800 ljekara Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzl- anskog kantona pokreće danas, ranije najavljenu,proceduru uručivanja otkaza u javnim zdravstvenim ustanovama, nakon prošlosedmičnih neuspješnih pregovora o kolektivnom ugovoru sa kantonalnom vladom. Iako je potpisivanje kolektivnog ugovo- ra bilo najavljeno, do toga nije došlo, jer im kantonalna vlast nije priznala reprezentativnost, ujedno i osnovni zahtjev sindikata.prethodna    <<  1  >>    slijedeća