113_0001.htm114_0001.htm115_0001.htm100_0001.htm 112.1 Vijesti iz BiH BANJA LUKA, 19. 9. Poslanici NSRS usvojili su danas dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslo- vima, kojima bi trebalo da se poboljša materijalni status policijskih službe- nika koji su stekli pravo na ostvariva- nje starosne ili invalidske penzije. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač rekao je da se ovim aktom propisuje da će se policijskom službe- niku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđivati na osnovu pet godišnjih plaća koje su za njega najpovoljnije. Narodni poslanici su usvojili i izmjene Zakona o nasljeđiva- nju, dopune Zakona o pravosudnom ispitu u RS,te zakone o likvidacionom postup- ku,ličnom imenu, kao i izmjene i dopune Zakona o notarima,po hitnom postupku.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća