120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 2. 12. Danas zasjeda Parlament Federacije. Klub poslanika SDP-a predložio je dono- šenje zakona o izmjenama i dopunama Za- kona o ublažavanju negativnih ekonom- skih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa kako bi se izbjegao pravni vakum u djelovanju ovog zakona poznati- jeg kao  korona zakon . Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH razmatraće i novi zakon o policij- skim službenicima Federacije. Jedna od novina je utvrđena obaveza za policij- ske službenike da se podvrgnu periodi- čnom zdravstvenom pregledu. Na ovaj način bio bi osiguran raspored polici- jskog službenika na radno mjesto koje odgovara njegovom zdravstvenom stanju.prethodna    <<  1  >>    slijedeća