120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 112.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 18. 1. Na sastanku predstavnika koordinacije sindikata na nivou Kantona Sarajevo 20. januara bit će donesena odluka o preci- ziranju aktivnosti i datumu održavanja protesta zbog neusvajanja Odluke o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo. Sindikat policije Kantona Sarajevo na je sastanku donio Odluku o učešću na protestima, uz napomenu da će ukoliko protestima ne budu ostvareni sindikalni ciljevi, Upravni odbor Sindikata poli- cije KS donijeti odluku o organizovanju štrajka.prethodna    <<  1  >>    slijedeća