111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 IZ BiH SARAJEVO, 19. juna Ministarstvo vanjskih poslova BiH upoz- orilo je da je 24. juni zadnji rok za dostavljanje liste parlamentarne dele- gacije BiH za učešće u radu Parlament- arne skupštine Vijeća Evrope. Izražavaju zabrinutost da se zbog blo- kada u radu Parlamentarne skupštine zanemaruju interesi naroda u BiH u oba entiteta, jer će ovim biti propuštena dodatna,ali i posljednja šansa da se učestvuje u parlamentarnom radu Vijeća Evrope.Ako se to desi,to je još jedna sramota za BiH na međunarodnoj politi- čkoj sceni, što će imati negativne posljedice za evropski put BiH, ali i proces donošenja odluke o kandidatsk- om statusu , poručuju iz ovog ministarstva.prethodna    <<  1  >>    slijedeća