112_0001.htm113_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 IZ BiH SARAJEVO, 23. marta 2017. godinu, u radu vlasti na državnom nivou obilježili su ozbiljan zastoj na evropskom putu BiH, sporost u realiza- ciji mjera iz Akcionog plana Reformske agende, skromna zakonodavna aktivnost, te gubitak parlamentarne većine i pre- rano započeta predizborna kampanja, po- kazali su rezultati analize rada Savje- ta ministara i Parlamentarne skupštine BiH koju su obavili Centri civilnih inicijativa.prethodna    <<  1  >>    slijedeća