118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 IZ BiH MOSTAR, 18. januara Predsjednici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, Dragan Čović i Ilija Cvitanović potpi- sali su Sporazum o saradnji u kojem st- oji da će te dvije stranke potpuno koo- rdinirano sudjelovati u procesu ustavn- ih i izmjena Izbornog zakona, provedbi odluka Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava,te da će usagla- šavati stavove u svim pitanjima od značaja za hrvatski narod u BiH. Obavezale su se stranke i da će u zako- nodavnoj vlasti donositi odluke isklju- čivo u skladu s potpisanim sporazumom. Cvitanović, kaže kako vjeruje da će ovakva saradnja rezultirati rješenjem i Izbornog zakona i Ustava BiH koje će onda ponuditi i predstavnicima druga dva naroda.prethodna    <<  1  >>    slijedeća