118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 IZ BiH MOSTAR, 15. oktobra Sindikat Arselor Mitala Zenica, u skla- du sa Zakonom o štrajku,provodi poslje- dnje pripreme za generalni štrajk. Ključni razlog za pokretanja štrajka, je nepostizanje dogovora sa upravom ko- mpanije o pojedinačnom kolektivnom ugo- voru. Sindikat traži da uprava primije- ni odredbe iz kućnog kolektivnog ugo- vora i poveća najnižu satinicu za 10 odsto, isplati regres, kao i to da za najbrojniju grupu radnika KV složenosti poslova bude povećan koeficijent. U dosadašnjim pregovorima nije bilo približavanja stavova. Mi danas zvanično najavljujemo štrajk da će biti 23.10. sa početkom u 7 sati,rekli su u sindikatu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća