118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 IZ BiH SARAJEVO, 22. marta Sud BiH je nepravosažno osudio Sašu Cvetkovića na 12 godina zatvora zbog ubistva i silovanja civila romske i bo- šnjačke nacionalnosti na području Sre- brenice i Bratunca u ljeto 1992. Pre- sudom je, kako je rekao sudija, djeli- mično usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene E.K., te je optuženom naloženo da joj isplati 15.000 KM zbog pre- tprljene boli. Druga oštećena R.D. se presudom upućuje na parnicu jer se nije izjasnila o visini naknade. Cvetković, koji se nalazi u pritvoru, nije prisu- stvovao izricanju presude zbog zdra- vstvenih razloga. Na tu presudu postoji mogućnost žalbe. BIRNprethodna    <<  1  >>    slijedeća