../500/500_0001.htm113_0002.htm114_0001.htm115_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 113.1 IZ BiH BANJA LUKA, 22. maja Izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda pokazuje da u Bosni i Hercegovini ima oko 500 javnih preduzeća koja zapošljavaju oko 80 hiljada radnika, i da i pored ogromne imovine sa kojom raspolažu, ne doprinose dovoljno ekonomiji zemlje. Stalni predstavnik MMF-a u BiH Francisko Parodi istakao je da finansi- jsko stanje u ovim preduzećima nije dobro,i da dugovanja izose oko osam milijardi maraka. Ovo su samo neki od rezultata izvještaja MMF-a o radu drža- vnih i javnih preduzeća pod nazivom Rezultati i upravljanje.Istakao je i da se vlade ne ponašaju kao dobri vlasnici te da postoji mnogo toga što treba da urade da unaprijede njihov rad.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća