118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 114.1 IZ BiH MOSTAR, 15. oktobra Aluminij d.d. Mostar uspio je, manje od sat vremena prije isteka roka, dogovo- riti opskrbu fabrike električnom ener- gijom za sljedećih sedam dana, kupivši tako vrijeme za preživljavanje do klju- čnih koraka koje mora poduzeti Vlada Federacije BiH. Nezavisni operator sistema BiH još je sinoć trebao dati nalog Elektroprenosu BiH da iskopčaju Aluminij s elektro- energetske mreže. Aluminij je juče uspio kupiti dodatnih 24 sata , jednodnevnim ugovorom za nabavku električne energije, a danas je, u posljednjem trenutku, dogovoreno opskrbljavanje za jednu sedmicu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća