120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 114.1 Vijesti iz BiH ŠIROKI BRIJEG, 18. 1. Vlada Zapadno-hercegovačkog kantona najavila je skoro potpisivanje Kolekti- vnih ugovora s policijom i prosvjetom u tom kantonu. Pregovori o novim Kolektivnim ugovorima prekinuti su u oktobru kada je Vlada jednostrano donijela odluku o povećanju plata za 5 odsto svim budžetskim kori- snicima. Tim potezom sindikati su nezadovoljni, jer uprkos povećanju, do realnog povećanja plata, upozorili su tada sindikalisti, nije došlo. Stari Kolektivni ugovori za prosvjetu i policiju su istekli, a socijalni par- tneri pripremaju se za novo kolektivno pregovaranje. Sindikat policije traži povećanje plaće od 10 posto.prethodna    <<  1  >>    slijedeća