114_0002.htm119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 114.1 Vijesti iz BiH PAZARIĆ, 20. 9. Službenici Finansijske policije Federa- cije BiH došli su danas u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine  Pazarić  da prikupe sve neo- phodne informacije u vezi s navodima o nepravilnostima u ovoj ustanovi. Ovo se desilo nakon jučerašnje odluke Vlade Federacije BiH da u Zavod u Pazariću pošalje Federalnu finansijsku policiju, Poreznu upravu i inspekciju. Zadužena su četiri ministarstva - rada i soci- jalne politike, finansija, zdravstva i pravde, da svako iz svog domena podnese izvještaj u vezi sa stanjem u zavodu.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća