../200/200_0001.htm111_0003.htm119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 111.2 Vijesti iz BiH BIHAĆ, 15. 11. Ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljajić najavio je nakon sastanka da se radi o potpunoj blokadi kretanja. Dodao je da će kamp Vučjak ostati jedi- ni prihvatni centar za migrante koji dođu u USK, a kojih je prema evidenci- jama kantonalnog MUP-a oko 5.200. Podsjećamo,Operativna grupa je zabrani- la vlasnicima produženje ugovora. Uko- liko ipak potpišu, podnijet će krivične prijave protiv njih. Od danas je na snazi i policijski sat za migrante iz Bire.prethodna    <<  1, 2, 3  >>    slijedeća