119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 111.2 Vijesti iz BiH MOSTAR, 5. 12. Predsjednik Samostalnog sindikata drža- vnih službenika i namještenika FBiH Samir Kurtović kazao je kako radnici dvije godine nisu imali svoje predst- avnike u ESV-u što je sada konačno promijenjeno.  Ovo je deblokada Ekonomsko-socijalnog vijeća i prilika da jednostavno otpo- čnemo dijalog sa socijalnim partnerima, a posebno s Vladom FBiH i Udruženjem poslodavaca (UP) FBiH. Istaknuo bih također kako je od 17 reprezentativnih sindikata koji su potpisali Sporazum o formiranju Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, danas njih sedam prisutno i sig- urno ćemo biti i kritičari i davati dobre prijedloge,a sve u interesu zaštite radnika,poručio je Kurtović.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća