115_0001.htm116_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 119.1 IZ BiH SARAJEVO, 21. februara Projekat Škole za 21. vijek je region- alni program British Councila koji podržava razvoj kapaciteta škola da bi svojim učenicima omogućile da steknu vještine kritičkog razmišljanja, rješ- avanja problema, kao i programiranja, koje su od suštinskog značaja za ostva- rivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. vijeka. Ovim programom, škole učesnice dobijaju set džepnih kompjutera, obuku za do osam nastavnika, kao i mogućnost za razmjenu iskustava sa drugim školama koje su dio programa, uključujući i škole iz drugih zemalja. Prva škola u kojoj će biti proveden projekat je Osnovna škola Aleksa Šantić u Sarajevu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća