120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 118.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 15. 10. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš otvorila je dvodnevnu Regionalnu konferenciju  Mediji i od- brana , koju Ured za odnose s javnošću MO BiH u saradnji s Ambasadom Kralje- vine Norveške u Bosni i Hercegovini i NATO štabom u Sarajevu organizira u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, saopćilo je MO BiH. Učesnici konferencije su predstavnici službi za odnose s javnošću iz ministarstava odbrane Kraljevine Norveške, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, predsta- vnici NATO-a iz Brisela, nevladinih organizacija u BiH, te predstavnici medija iz zemalja regije i Bosne i Hercegovine.prethodna    <<  1  >>    slijedeća