118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 117.1 IZ BiH MOSTAR, 17. juna Protiv Grada Mostara, zbog komunalnog nereda i nemogućnosti javnog uvida u trošenje sredstava namijenjenih za ovu svrhu, trebalo je da bude podnesena tužba. U posljednjem času stvari su se prom- ijenile i tužba, koju je trebalo da podnesu udruženja okupljena u mrežu Naše društvo, ipak ostaje na čekanju.prethodna    <<  1  >>    slijedeća