120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 117.1 IZ BiH BIHAĆ, 19. aprila Danas je u Bihaću održan sastanak Ope- rativne grupe za koordinaciju aktivno- sti i nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu. Podsjećamo, 10. aprila ova grupa i Vla- da USK su zatražile od Vijeća ministara BiH i nadležnih državnih insititucija da u roku od 30 dana pronađu nove loka- cije za smještaj migranata van urbanih područja u ovom kantonu pod prijetnjom da će nakon tog roka rasformirati pri- vremene prihvatne centre Bira i Miral, gdje su trenutno smješteni migranti.prethodna    <<  1  >>    slijedeća