118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 117.1 IZ BiH SARAJEVO, 25. septembra U Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenje BiH svečano je otvorena nova laboratorija za hemijsko- toksikološka vještačenja. Ova laboratorija od izuzetne je važno- sti za vještačenja prilikom rješavanja teških krivičnih djela, zbog činjenice da su počinioci sve napredniji, kao i tehnologije kojima se koriste. Agencija provodi forenzičke analize i vještačenja prema naredbama svih sudova i tužilaštava u BiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća