120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 116.1 Vijesti iz BiH MOSTAR, 11. 8. Učenici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) novu školsku godinu počet će 7. septembra u učionicama i školskim klupama,rekao je predsjednik Vlade HNKa Nevenko Herceg. Dodaje kako taj način podrazumijeva upotrebu dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maski i ostale opreme čija nabava će se omogućiti u suradnji s općinama i gradovima koje su osnivači škola. Herceg je istaknuo kako su ovih dana intenzivirani i razgovori s rektorima sveučilišta u HNK-u, te postoji jasna zajednička opredije- ljenost da i akademska godina u oktobru započne na  normalan  način, odnosno u dvoranama i učionicama fakulteta.prethodna    <<  1  >>    slijedeća