118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 116.1 IZ BiH SARAJEVO, 22. novembra Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Osmana Abdulaziza Kekića na dvije godi- ne zatvora zbog pridruživanja stranim paravojnim formacijama na području Sirije. Prema drugostepenoj presudi, Kekić je osuđen da je 20. marta 2015. godine u svrhu pridruživanja stranoj paravojnoj formaciji otputovao u Tursku, a zatim neutvrđenog dana u Siriju gdje se priključio jedinici  Enver Alwaki , koja djeluje pri takozvanoj Islamskoj državi i gdje je ostao do 2. oktobra te godine. Prvostepenom presudom u junu ove godi- ne, Kekić je oslobođen optužbe, ali je Apelaciono vijeće uvažilo žalbu Tužila- štva te se Kekiću sudilo iznova.prethodna    <<  1  >>    slijedeća