116_0002.htm115_0001.htm115_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 116.1 IZ BiH SARAJEVO, 20. septembra Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu da je sasvim legalno i legitimo pravo svake države pa i BiH da štiti sve svoje interese i interese svih građana BiH. - Obavještajna agencija BiH i sve druge bezbjednosne agencije unutar BiH, pored nekih ključnih taksativnih nabrojanih nadležnosti, dužna je da zaštiti i štiti i ekonomske interese BiH i da zaštiti BiH od nelojalnih, nekorektnih napada koji mogu da utiču ili ugroze ekonomske osnove i ekonomske temelje ove države i da nanesu ekonomsku štetu državi, odnosno građanima BiH.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća