115_0001.htm116_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 116.1 IZ BiH SARAJEVO, 22. maja Pripadnici Agencije za istrage i zašti- tu (SIPA) podnijeli su Tužilaštvu BiH i izvještaj protiv tri osobe i jedne fir- me, zbog sumnje da su izbjegli plaćanje poreskih obaveza od 4,8 miliona KM. Pripadnici SIPA-e su u saradnji sa org- anima za sprovođenje zakona Slovenije i ostalih zemalja EU,došli do podataka da su prijavljena lica od 2013. do 2018. godine otvorila više bankovnih računa kod komercijalnih banaka na teritoriji Slovenije,Austrije i Mađarske i iskor- istili ih za primanje novca po osnovu oporezivih prihoda stečenih u inostra- nstvu.Ova lica su to činila bez prijav- ljivanja nadležnim poreskim organima u BiH,čime su izbjegli plaćanje poreskih obaveza od ukupno 4,8 miliona KM.prethodna    <<  1  >>    slijedeća