118_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 116.1 IZ BiH SREBRENICA, 22. marta U jamskom kopu  Braćan  Rudnika  Bo- ksit  na području Srebrenice odronila se veća količina materijala koja je zatrpala rudare Slavišu Žugića (44) iz Milića i Branislava Ostojića (30) iz Zvornika, saopštila je kompanija  Bo- ksit , dodajući da je riječ o kvalifi- kovanim i iskusnim rudarima.  Odmah na- kon saznanja, direktor Sektora `Rudar- stvo` Dragan Simić obavijestio je re- publičke rudarske i geološke inspektore koji su već u popodnevnim časovima bili na licu mjesta , navodi se u saopšte- nju. Predsjednik kompanije  Boksit Rajko Dukić odmah je o svemu obavije- stio komandira Policijske stanice u Milićima, a preko njega i Policijsku upravu u Zvorniku.prethodna    <<  1  >>    slijedeća