122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 121.1 NEW YORK, 17. augusta Odbacivanje nalaza Komisije je korak unazad za Bosnu i Hercegovinu, ono pod- riva vladavinu prava, domaće i međuna- rodne napore koji teže postizanju pra- vde za žrtve zločina tokom rata u BiH, kazao je specijalni savjetnik Ujedinje- nih naroda za prevenciju genocida Adam Dieng povodom sporne odluke NSRS.  Vrijeme donošenja ove odluke će vjero- vatno prouzrokovati dodatne napetosti prije općih izbora 7.oktobra i našteti- ti naporima za izgradnju dugotrajne stabilnosti i izgradnje mira u BiH . On je zabrinut zbog odbacivanja sudskih presuda, glorificiranja ratnih zločina- ca i njihovih zločina, imenovanja osu- đenih ratnih zločinaca na javne pozici- je.prethodna    <<  1  >>    slijedeća