122_0001.htm123_0001.htm124_0001.htm100_0001.htm 121.1 LUKSEMBURG, 15. oktobra Savjet EU pozvao je danas sve lidere u BiH da se poslije izbora konstruktivno angažuju u formiranju vlasti na svim nivoima, u interesu svih građana.  Savjet ponavlja da očekuje od vlasti u BiH da im prioritet bude dalji iskorak u reformama koje su neophodne za napre- dovanje na putu ka EU, kako bi se osi- gurala puna i efikasna primjena Refor- mske agende , navodi se u saopštenju usvojenom na sastanku u Luksemburgu. U tekstu se napominje da Savjet jedno- glasno podržava evropsku persepektivu BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.prethodna    <<  1  >>    slijedeća