123_0001.htm124_0001.htm125_0001.htm100_0001.htm 122.1 HAAG, 15. oktobra Odbrana Radovana Karadžića zatražila je da se iz sudskog vijeća u žalbenom procesu koji se vodi pred Rezidualnim mehanizmom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv Karadžića izuzmu sudije Teodor Meron i Vilijam Sekule. Iako se Meron svojevoljno povu- kao nakon prvog zahtjeva za izuzeće, novi zahtjev odnosi se na sudiju kojeg je imenovao u vijeće nakon svog odlaska, sudiju Iva Nelsona de Kairesa Batistu Rosu. Odbrana navodi da je Meron lično imenovao svoju zamjenu čime je nastavio učestvovati u procesu. Karadžić je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u BiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća