122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 122.1 BRISEL, 21. oktobra Lideri zemalja članica Evropske unije podržali su na samitu u Briselu prijed- log liderske agende predsjednika Evro- pskog vijeća Donalda Tuska za učinkovi- tije funkcioniranje Unije u periodu do sredine 2019. godine. Polazna pretpo- stavka tog prijedloga jest da se uvijek pokuša postići dogovor svih 27, odnosno 28 članica dok je Velika Britanija unu- tra,a kada to nije moguće da se koristi mehanizam pojačane saradnje. Zajednička je ocjena da još nema dovoljnog napre- tka u pregovorima o Bregzitu. Britanska premijerka Tereza Mej nije uspjela uvjeriti ostale lidera zemalja članica EU-a da se u okviru pregovora o izlasku Velike Britanije pokrenu i razgovori o budućim trgovinskim odnosima.prethodna    <<  1  >>    slijedeća