123_0001.htm124_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 122.1 BEOGRAD, 22. augusta Nakon 11 godina od pokretanja krivičnog postupka, Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio 10 optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuže- nika generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine, dok je generala Marka Lugonju osudio na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci, s rokom provjere od godinu dana. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Lugonja, jedini je tokom proce- sa priznao da je skrivao Mladića u svom stanu.prethodna    <<  1  >>    slijedeća