../600/645_0001.htm148_0001.htm../600/645_0001.htm137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 123.1 ZAGREB, 13. novembra U trenutku raspada SFRJ na deviznim računima u mješovitim bankama bivše države u inostranstvu nalazilo se 645,55 mliona američkih dolara, koje su prema sporazumu o sukcesiji trebalo da podijele države nasljednice, ali je Srbija potrošila veći dio novca, pa Hrvatska od nje potražuje 148,5 miliona dolara, piše danas Večernji list. Hrvatska ima dokaze da se zajednički novac tokom 1990-ih koristio za plaća- nje inostranih dugova firmi iz Srbije i da je ta država posebno instruisala banke da se ne koristi za druge repu- blike. List navodi da se u trenutku raspada bivše države na deviznim raču- nima u mješovitim bankama SFRJ nalazilo 645,55 miliona američkih dolara.prethodna    <<  1  >>    slijedeća