122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 123.1 ZAGREB, 24. ožujka Pod parolom Stop Istanbulskoj za suve- renu Hrvatsku hiljade osoba okupilo se u Zagrebu na protestu koji je organizi- rala građanska inicijativa Hrvatska protiv Istanbulske konvencije. Njeni protivnici smatraju da se tim međunaro- dnim dokumentom nameće rodna ideologija i grubo zadire u temeljne tradicionalne kulturološke, identitetske i pravne od- rednice hrvatskog društva. Vlada Hrva- tske uputila je u parlamentarnu proce- duru Prijedlog zakona o Istanbulskoj konvenciju, uprkos protivljenju konzer- vativnih krugova. Istanbulska konvenci- ja, prihvaćena 11. maja 2011., to je Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.prethodna    <<  1  >>    slijedeća