123_0002.htm124_0001.htm125_0001.htm126_0001.htm100_0001.htm 123.1 HAG, 18. srpnja Predsjednica Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić izja- vila je danas nakon presude Vrhovnog suda Holandije kojom je potvrdio raniju presudu o djelimičnoj odgovornosti države Holandije za smrt Bošnjaka koji su pokušali spas pronaći u bazi hola- ndskog bataljona u Potočarima, da žrtvama procenti odgovornosti ne znače ništa i da je važno da je država Hola- ndija odgovorna.



prethodna    <<  1, 2, 3  >>    slijedeća