122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 124.1 BERLIN, 21. veljače Makedonija nikad nije bila bliže rješa- vanju spora sa Grčkom u vezi sa svojim nazivom, izjavila je njemački kancelar Angela Merkel. Merkelova je rekla da je veoma zadovoljna napretkom u pregovori- ma, te dodala da rješenje spora oko naziva, u posljednjih deset godina, nije bilo bliže.  Veoma sam zadovoljna i laknulo mi je zbog toga što postoji kretanje u razg- ovorima. Bilo bi divno ukoliko bi pre- ostale poteškoće mogle biti prevazi- đene. , izjavila je Merkelova. Grčka se protivi tome da bivša jugoslovenska republika koristi naziv Makedonija, jer smatra da to iskazuje teritorijalne pretenzije prema njenom sjevernom regionu sa istim nazivom.prethodna    <<  1  >>    slijedeća