126_0001.htm127_0001.htm128_0001.htm100_0001.htm 125.1 BEČ, 21. listopada Lider Narodne partije Austrije Sebasti- jan Kurc, koji je dobio mandat od pred- sjednika Austrije za formiranje nove vlade, započeo je sinoć razgovore sa strankama o mogućoj saradnji i formira- nju koalicije. Prvi razgovor održao je sa šefom jedne od najmanjih političkih partija u parlamentu Neos, koja je dobila nešto više od pet posto glasova i time predstavlja četvrtu snagu na političkoj sceni Austrije.prethodna    <<  1  >>    slijedeća