122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 125.1 WASHINGTON, 17. decembra Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa obavijestila je agencije unutar Ministarstva zdravstva i lju- dskih resursa da u zvaničnim dokumenti- ma za nacrt budžeta za narednu godinu izbjegavaju određene riječi i fraze. Američki dnevnik  Vašington post  piše da je jedna od agencija, Centar za ko- ntrolu oboljenja i prevenciju, dobila listu od sedam zabranjenih riječi ili fraza poput  ranjivi ,  raznolikost ,  transgender ,  fetus ,  zasnovano na dokazima  i  na osnovu nauke .prethodna    <<  1  >>    slijedeća