123_0001.htm124_0001.htm125_0001.htm100_0001.htm 128.1 JAKARTA, 20. septembra Vlada Indonezije zatvorila je školu  Ibn Mas ud , u gradu Bogoru u Zapa- dnoj Javi, za koju postoje naznake da je povezana sa terorističkim mrežama i da učenike podučava radikalizmu.  Da, škola Ibn Mas ud je zatvorena , po- tvrdio je za AA glasnogovornik Amnesty Internationala u Indoneziji Haeril Halim.prethodna    <<  1  >>    slijedeća