137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 128.1 NEW YORK, 16. maja Za danas je predviđen sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na koj- em će biti razgovarano o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine. I dalje stižu osude izraelskog bombar- dovanja zgrade u kojoj su se nalazila dopisništva Al-Džazire i Asošiejted presa. Kineski ambasador, koji trenutno pre- dsjedava Vijećem,zatražio je od članica da jednoglasno podrže saopštenje kojim se traži od obje stane smirivanje si- tuacije te da se civili ne izlažu napa- dima. Dosadašnja saopštenja nisu usvo- jena zbog portivljenja Sjedinjenih Američkih Država koje smatraju da takva retorika ne doprinosi smirivanju situacije.prethodna    <<  1  >>    slijedeća