122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 129.1 LOS ANĐELES, 17. decembra Nove naredbe za evakuaciju objavljene su za okrug Santa Barbara u Kaliforni- ji koja se bori s  Thomasom , trećim najrazornijim požarom od 1932., a ši- renje vatrene stihije potiču vrući vje- trovi i suša, prenose u nedjelju agencije. Ured za upravljanje hitnim situacijama u okrugu Santa Barbara, sjeverno od Los Angelesa, objavio je na svome računu Twitter niz naredba za obveznu evakuaciju. Također je objavio savjete za dragovoljnu evakuaciju za pojedine dijelove okruga.prethodna    <<  1  >>    slijedeća