122_0001.htm123_0001.htm130_0001.htm100_0001.htm 130.1 KAIRO, 21. oktobra Najmanje 50 policajaca poginulo je to- kom pucnjave u napadu na sumnjivo mili- tantno skrovište u egipatskoj zapadnoj pustinji. Prema navodima egipatskog Ministarstva unutarnjih poslova, u tom je napadu poginuo i određeni broj mili- tanata, a snage sigurnosti nastavljaju  češljati  to područje, očekujući i da bi se broj poginulih poluotoku Sinaju, gdje je od 2013. ubijeno na stotine vojnika i policajaca. Posljednjih mjeseci pobuna se pojačala, te su islamski militanti izveli nekoli- ko velikih napada,među kojima i na crkve u Kairu i drugim gradovima s gu- bitkom desetaka života, uključujući i česte napade na egipatske kršćanske kopte.prethodna    <<  1  >>    slijedeća