http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba Edin Barimac,Fahrudin Bender 9. 8. Pojačani nadzori, ljudstva malo Pojačani inspekcijski nadzori još ne daju konkretne rezultate u borbi protiv koronavirusa. Dok nadležni zagovaraju represivnije mjere, van institucija vlada mišljenje da se neopravdano pa- žnja usmjerava uglavnom na ugostite- ljstvo. Taj sektor je već na koljenima, a vlasti mu odmažu i na druge načine.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća