http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba Maja Abadžija 15.10. Nagrada Booker za Margaret Atwood i Bernardine Evaristo Po svemu sudeći, žiriji književnih na- grada skloni su ove godine nekonvencio- nalnim izborima. Nakon što je čitatelje Nobelov komitet iznenadio objavivši imena dobitnika za 2018. i 2019. godi- nu, pri čemu je nagrada Peteru Handkeu i prateća kontroverza gotovo u potpuno- sti zasjenila Olgu Tokarczuk, i žiri Bookera se odlučio za netipičan postu- pak.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća