http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba MIMI ĐUROVIĆ RUKAVINA 28.5. Zakon o PIO pozitivno djeluje I pored povećanja penzija u 2018. i re- dovnog usklađivanja penzija, ostvareni su pozitivni rezultati poslovanja Fede- ralnog zavoda PIO MIO Nastavak finansijske stabilizacije Fe- deralnog zavoda PIO ogleda se u redo- vnoj isplati penzija uz sve manje ko- rištenje kreditnih sredstva, kao i smanjenju akumuliranog deficita Zavoda, poručili su iz FZPIO MIO.prethodna    <<  1, 2, 3, 4  >>    slijedeća