http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba Maja Abadžija 21.5. Studenti u BiH su željni istraživača Savremena nauka bez međunarodne sara- dnje, razmjene znanja i iskustava, za- jedničkih istraživanja, konferencija i projekata ne može napredovati, razvija- ti se; izolirana, ona praktično ne po- stoji. Kao vodeće institucije nauke u svakoj zemlji, univerziteti i instituti moraju biti dio internacionalne naučne zajednice, no u današnjoj BiH, koja izdvaja manje od 1% budžetskih sredsta- va (na svim nivoima) za nauku, da ne spominjemo sve njene promašaje u podru- čju obrazovanje, otvorenost univerzite- ta vrlo je diskutabilna.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  >>    slijedeća