http://www.avaz.ba142_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 142.1 D N E V N I A V A Z www.avaz.ba 26. 10. MINISTAR MUP-A RS Lukač: Nijedan normalan čovjek neće poslati svoje dijete u rat On je istakao da  sadašnja generacija političara ne smije odvesti narod u neki novi sukob jer nikome ne bi dobro donioprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća