http://www.nezavisne.com143_0002.htm144_0001.htm145_0001.htm146_0001.htm100_0001.htm 143.1 N E Z A V I S N E N O V I N E www.nezavisne.com Uroš Vukić 28.5. Zaduživanje na Bečkoj berzi (ni)je uspjeh BANJALUKA - BiH je jedina zemlja u re- gionu koja još nije izašla na međuna- rodno finansijsko tržište i ukoliko RS samostalno u tom uspije i kao što je najavila emituje i prodaje obveznice na Bečkoj berzi, to će biti više politički nego ekonomski uspjeh s obzirom na to da će zbog lošeg kreditnog rejtinga kamata biti neuporedivo veća nego što to postižu zemlje u regionu i Evropi. Zaduživanje na Bečkoj berzi (ni)je uspjehprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća